Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onderzoeksopzet

Hoe schrijf je een goede onderzoeksopzet en welke elementen moet dit bevatten? Als je een scriptie schrijft, dan is het erg belangrijk dat je de lezer meeneemt in het proces van je onderzoek. Het wetenschappelijke proces waarin je een hoofdvraag formuleert, onderzoekt en beantwoordt.

In de onderzoeksopzet ga je dit in een of twee pagina’s uitleggen. Je legt bijvoorbeeld uit:

 • Wat het doel van het onderzoek is. Wat wil je aan het einde van dit onderzoek hebben aangetoond?
 • Wat de scope van het onderzoek is. In dit onderdeel leg je uit welke onderdelen er in het onderzoek naar voren komen, maar vooral ook wat je niet gaat onderzoeken (dit noem je out of scope). Je legt aan de lezer uit waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.
 • Vervolgens ga je naar de probleemstelling. Hier ga je de hoofdvraag van je onderzoek weergeven. Geef de hoofdvraag duidelijk weer. Schrijf het in een extra groot lettertype en omkader het. Als de lezer door je scriptie heengaat, dan ziet zij of hij direct dat dit een belangrijk onderdeel is, en zal het lezen.
 • Daarna kom je bij de deelvragen. Iedere deelvraag geeft antwoord op een deel van de hoofdvraag.

Onderzoeksopzet – hoofdvraag en deelvraag definiëren

We geven een voorbeeld van een hoofdvraag en hoe je dit kunt opdelen in deelvragen. De hoofdvraag maak je uiteraard SMART.

Stel de hoofdvraag is: Formuleer een marketingstrategie waarmee bedrijf X met product B binnen 3 jaar een miljoen euro omzet genereert.

Dan kunnen deelvragen zijn:

 1. Hoeveel omzet behaalt het bedrijf nu met product B?
 2. Wat is de huidige marketingstrategie?
 3. Hoe verhoudt de propositie van product B zich met de concurrentie?
 4. Welke marketingkanalen zijn er in de markt?
 5. Welke marketingkanalen sluiten aan op product B
 6. Wat is de ROI op de verschillende marketingkanalen die er zijn?
 7. Welke externe factoren kunnen invloed hebben op het succes van product B

Als deze deelvragen zijn beantwoord kun je een financiële analyse maken van de verschillende marketingkanalen en een advies geven welke marketingstrategie bedrijf X kan voeren om binnen drie jaar een miljoen omzet te genereren. Wellicht komt uit vraag 3 ook wel dat de propositie moet worden aangepast om succesvol te zijn. Dit kun je ook in je conclusie opnemen.

Je zou in je scope nog kunnen opnemen dat je alleen de mogelijkheden binnen Nederland onderzoekt (als dit overeenkomt met de wens van de opdrachtgever). Dit om het onderzoek af te kaderen en behapbaar te houden.

Onderzoeksopzet – Onderzoeksmethoden definiëren

Nu de hoofd- en deelvragen in je onderzoeksopzet helder zijn, ga je uitleggen hoe je deze wil beantwoorden.

Een bedrijfskundig onderzoek bestaat doorgaans in ieder geval uit een interne analyse en een externe analyse. Hier ga je de juiste managementmodellen bij zoeken. De eerste twee vragen kun je prima beantwoorden in de interne analyse. Voor vraag 1 hou je waarschijnlijk een kleine financiële analyse. Wellicht vergelijk je ook nog even de omzet van product B met andere producten van het bedrijf.

Voor vraag 2 gebruik je het model van de marketingmix. Vraag 3 past beter bij in de externe analyse en hiervoor zou je de Blue Ocean strategy canvas kunnen gebruiken. Vraag 7 zou je perfect kunnen beantwoorden door het AIDA model in te vullen.

Uiteraard moet je ook wetenschappelijk verantwoorde input krijgen om de modellen in te kunnen vullen. Je geeft aan op welke manier je de input gaat verkrijgen. De bekendste methoden zijn:

 • Desk research
 • Interviews met experts
 • Vragenlijsten

Alles komt samen in het onderzoeksmodel

Zoals we al eerder schreven is het essentieel dat je de lezer meeneemt in jouw gedachtengang. Niets is zo krachtig als een visuele weergave van jouw onderzoeksmodel. Dit is meestal niet verplicht, maar wordt vaak erg door begeleiders gewaardeerd.

Onderzoeksopzet voorbeeld
Visuele weergave van een onderzoeksopzet / onderzoeksmodel.

Bekijk alle managmentmodellen:

Marketingmodellen

 

Salesmodellen

Begrippen