Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Communicatiekruispunt Betteke van Ruler

Het communicatiekruispunt van Betteke van Ruler is bedoeld om te bepalen wat voor soort communicatie het best gebruikt kan worden. Ook kun je het gebruiken om te analyseren welke communicatiestrategie er is gebruikt. Om deze analyse te maken worden twee vragen gesteld:

  1. Komt de communicatie van één kant of gaat de communicatie beide kanten op?
  2. Wordt de communicatie gebruikt om informatie over te brengen of om iemand te overtuigen?

Op basis van het antwoord op deze vragen kan bepaald worden welke soort communicatie het best gebruikt kan worden. Betteke van Ruler heeft vier soorten communicatie geformuleerd, namelijk:

  • informeren
  • overreden
  • dialogiseren
  • of formeren.

Hieronder werken we deze vier vormen van communiceren voor je uit. Per vorm geven we een voorbeeld.

Soorten communicatie in het communicatiekruispunt van Ruler

Communicatiekruispunt Betteke van Ruler: Informeren

Als er sprake is van communicatie vanaf één kant, en deze communicatie wordt gebruikt om informatie over te brengen, dan valt dit in de categorie informeren. Een voorbeeld hiervan is het journaal waarbij informatie op een neutrale manier overgebracht wordt en de doelgroep de kans geeft om een eigen mening over het onderwerp te vormen.

Communicatiekruispunt Betteke van Ruler: Dialogiseren

Wordt er van twee kanten gecommuniceerd en gebeurt dit zonder de ander te beïnvloeden, is er sprake van een dialoog. Een dialoog is geen debat, er is geen sprake van conflicterende belangen of een advies. Bij een dialoog ga je in gesprek met elkaar zonder elkaar te willen veroordelen of overtuigen van een standpunt. Een voorbeeld is uitwisselen van ervaringen over vakanties.

Communicatiekruispunt Betteke van Ruler: Overreden

Mocht de communicatie vanaf één kant komen en deze communicatie bedoeld zijn om een doelgroep te beïnvloeden, dan is er sprake van overreden. Een voorbeeld hiervan was de persconferentie van de overheid tijdens de coronacrisis, waarbij bereikt moest worden dat men mondkapjes ging dragen en anderhalve meter afstand van elkaar nam.

Communicatiekruispunt Betteke van Ruler: Formeren

Bij formeren in het communicatiekruispunt van Betteke van Ruler is er sprake van communicatie vanuit twee kanten en speelt beïnvloeding een rol. Hierbij is meestal sprake van conflicterende belangen. Formeren gebeurt veel in de politiek, bijvoorbeeld na verkiezingen om een nieuw kabinet te vormen.

Meer weten?

Voor het analyseren van communicatie wordt ook vaak gebruik gemaakt van het communicatiemodel van Lasswell. Wil je meer weten over beïnvloedingsstrategieën? Lees hier meer over de zes beïnvloedingsstrategieën van Cialdini.

Over de auteur

Dit artikel is geschreven door Ryan Steenbergen tijdens zijn stage bij SocioMerce. Ryan studeerde Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Meer managementmodellen: