Zoek
Sluit dit zoekvak.

Brainstorm

Een brainstorm is simpel gezegd een sessie waarbij je ideeën gaat verzamelen. Een brainstormsessie kan om verschillende doelen hebben. Momenten waarbij vaak wordt gebrainstormd zijn:

 • Het bepalen van de bedrijfsstrategie voor de komende tijd
 • Ideeën opdoen bij de start van een project
 • Het bedenken van een nieuwe dienst of product

In dit artikel leg ik uit hoe je een brainstormsessie voorbereidt, en hoe je effectief kunt brainstormen.

Brainstorm

Hoe hou je een brainstormsessie?

Het begint bij het bedenken wie bij de brainstormsessie aanwezig moet zijn. Voordat je een project start kunnen dit bijvoorbeeld de belangrijkste stakeholders zijn. Het kan ook zijn dat je een multidisciplinair team samenstelt met personen met verschillende kwaliteiten. Bij een IT project kan je er bijvoorbeeld voor kiezen een goede programmeur, een designer, een projectmanager en een marketeer uit te nodigen.

Wil je serieus brainstormen dan is het ook verstandig na te denken over de locatie. Misschien is het verstandig om niet tussendoor gestoord te worden. Het is niet voor niets dat veel bedrijven kiezen voor ‘een dagje op de hei’, dus een locatie buiten het bedrijf om een brainstorm te houden.

Vorm van de brainstormsessie

Als deze randvoorwaarden zijn geregeld, dan ga je nadenken over de vorm van de sessie.

Belangrijk is het dat één iemand de brainstorm leidt (de voorzitter). Vaak heeft het de voorkeur dat de voorzitter niet inhoudelijk meedoet aan de sessie, maar er alleen op let dat de vorm goed is. Ook is het verstandig om een notulist aan te wijzen. Deze blijft ook buiten de discussie.

Verstandig is om voordat je met de brainstorm start een aantal regels (ground rules) op te stellen. Deze ground rules bepaal je met elkaar en schrijft de voorzitter bijvoorbeeld op een flipboard. Belangrijke regels die vaak worden afgesproken zijn:

 • Elkaars mening respecteren
 • Elkaar uit laten praten
 • Naar elkaar luisteren

Een vorm waar vaak voor gekozen wordt is dat je elkaar wel mag aanvullen, maar nog geen commentaar mag leveren. Oftewel, geen idee is te gek. Dit voorkomt dat er discussies ontstaan, waardoor de brainstorm niet vooruit komt, of dat mensen hun ideeën voor zich gaan houden.

Het is zeer belangrijk om dat bij het bespreken van de regels aan iedereen duidelijk te maken. Het voordeel van met elkaar de regels afspreken is dat iedereen het er ook mee eens is. Bij een brainstorm is het belangrijk dat er een open sfeer is, waarin iedereen vrij zijn ideeën durft te vertellen.

Tip! schrijf de regels die je afspreekt op en laat deze de hele sessie hangen.

Ook is het belangrijk dat er een agenda is en wellicht ook een tijdsplanning. Het moet niet zo zijn dat aan het einde van de sessie nog geen conclusies kunnen worden getrokken.

Samenvatting voorbereiding van de brainstormsessie

Nog een keer een opsomming van de stappen die je kunt nemen een om goede brainstormsessie voor te bereiden:

 • Bepaal wie er aanwezig moet zijn
 • Bepaal waar je de sessie gaat houden (binnen of buiten het bedrijf?)
 • Kies een voorzitter en notulist
 • Stel samen de regels op, schrijf deze op en laat ze gedurende de sessie hangen
 • Stel een agenda op en maak een planning

De brainstorm

Als de regels duidelijk zijn en met elkaar zijn afgesproken en iedereen is het er mee eens, dan kan de brainstorm beginnen. Tijdens het opstellen van de planning heb je bepaald hoe lang de brainstorm gaat duren. Trek bijvoorbeeld een anderhalf uur uit om echt te brainstormen. Laat bijvoorbeeld om de beurt iemand een idee opperen. Alle ideeën worden opgeschreven door de notulist. Vaak is het handig de ideeën direct op een flipover te schrijven. Dit voorkomt dat hetzelfde idee meerdere keren wordt geopperd.

Vergeet niet brainstorm de ground rules die je met elkaar hebt opgesteld.

Na een anderhalf uur heb je een bak met ideeën en is de brainstorm afgelopen.

Een of meerdere ideeën kiezen

Na een uur brainstormen heb je waarschijnlijk een bak met ideeën. Sommige heel voor de hand liggend en snel uitvoerbaar (quick wins). Andere ver ‘out of the box’ en wellicht totaal onuitvoerbaar. Nu is het zaak om een of meerdere ideeën te kiezen die je ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.

Voordat je de keuze gaat maken is het slim om de bak met ideeën te ordenen. Zodat er alleen concrete ideeën overblijven. Je doet er goed aan dit proces ook met zijn allen uit te voeren en op te nemen in de planning.

Er zijn verschillende modellen te verzinnen hoe je gaat bepalen welk idee het meeste steun heeft. Je zou bijvoorbeeld iedereen twee keer tien punten kunnen laten verdelen over de verschillende ideeën op basis van haalbaarheid en potentie. De vijf ideeën die de hoogste totale scoren halen ga je verder uitwerken. Bijvoorbeeld door met zijn allen per idee een SWOT analyse te maken.

De SWOT analyse kan je vervolgens uitwerken in een strategie. Wil je hier meer over lezen, ga dan naar dit artikel over de SWOT analyse en de Confrontatiematix.

Tips voor bij een brainstorm: Neem regelmatig pauze, zodat iedereen scherp blijft.

Planning van een effectieve brainstorm kan er als volgt uitzien:

 • Ground rules opstellen (10 minuten)
 • Brainstorm houden (1,5 uur)
 • Korte pauze (15 minuten)
 • Antwoorden ordenen (30 minuten)
 • Prioriteiten bepalen dmv punten (45 minuten)
 • Pauze (30 minuten)
 • SWOT analyse maken van vijf beste ideeën (1,5 uur)

Wij hopen dat deze informatie je helpt een goede brainstormsessie te houden. Heb jij ervaring met brainstormen en wil je dit met ons delen, laat dan a.u.b. een reactie achter!

Bekijk alle managmentmodellen:

Marketingmodellen

 

Salesmodellen

Begrippen