Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Marketingmix (4P’s)

De marketingmix van McCarthy is het bekendste marketingmodel om de positionering van een product te bepalen. De marketingmix wordt ook wel de 4 P’s genoemd. De 4 P’s van de marketingmix staan voor:

  • Plaats – waar ga je het product verkopen
  • Prijs – welke prijs geef je het product
  • Product – welke eigenschappen heeft het product
  • Promotie – hoe ga je het product promoten

Waar een leek bij marketing vaak alleen denkt aan reclame (Promotie), gaat de marketingmix ervan uit dat dit slechts een van de 4 pilaren van marketing is. De overige 3 P’s zijn minstens zo belangrijk en bepalen uiteindelijk of een product succesvol wordt of niet.

Marketingmix
De Marketingmix

We behandelen de 4 P’s uit de marketingmix hieronder stuk voor stuk:

Plaats in de marketingmix

Plaats is misschien de minst bekende P van de 4 P’s  uit de marketingmix. Plaats gaat over de plek waar je een product verkoopt. Voor veel merken is plaats de belangrijkste van de 4 P’s. Je kan nog zoveel reclame maken voor je geweldige huidcrème, de crème met de meest prominente plaats in de supermarkt zal het meest verkopen. Voor veel fast moving consumer goods is plaats dus de belangrijkste P in de marketingmix.

Sommige merken kiezen juist voor selectieve distributie. Dit houdt in dat niet iedereen het product mag verkopen. Veel luxemerken werken op deze manier. Doordat een Hugo Boss spijkerbroek alleen in chique boutiques en warenhuizen te krijgen is stijgt de waarde van het merk en kunnen ze een hogere prijs voor de broek vragen.

Prijs in de marketingmix

Prijs is uiteraard ook een belangrijk onderdeel van de aankoopbeslissing. Een duur product verkoopt misschien minder dan een goedkoper product. Dit geldt niet altijd voor luxegoederen, waar prijs juist voor exclusiviteit staan, waardoor de vraag juist kan toenemen. Marketeers zullen kijken wat de prijselasticiteit van een product is. Als de prijs verdubbelt, neemt de vraag dan ook met 50 procent af? Als dit minder dan 50% is, dan kan het zo zijn dat je meer winst maakt met een hogere prijs. 

Hetzelfde geldt voor een lagere prijs. Als een product 10 procent goedkoper wordt, verkoop je dan meer dan 10 procent extra? Uiteraard hebben ook zaken als vraag en concurrentie invloed op de prijselasticiteit van een product. Een exclusief, innovatief product met patenten (bijvoorbeeld medicijnen) zijn veel minder prijselastisch dan een commodity. Prijs is voor sommige bedrijven dus een belangrijker onderdeel van de marketingmix dan voor anderen.

Een belangrijke factor in het bepalen van de juiste prijs zijn uiteraard de kosten van een product. Prijs, en dan met name kortingen kunnen een belangrijke prikkel zijn voor de consument om meer te kopen dan anders. Een voorbeeld van een bedrijf dat veel met tijdelijke prijsverlagingen (acties) werkt is Albert Heijn. Een tegenhanger hiervan is Jumbo die niet aan acties doet, maar structureel een lagere prijs hanteert. Een nadeel van stunten met prijzen is dat je ook veel schommelingen in vraag krijgt. Dit kan logistieke problemen opleveren.

Een managementmodel dat je kan helpen een juiste prijsstrategie te kiezen zijn de Generic stategies van Michael Porter en de Waardeposities van Treacy & Wiersema.

Product in de marketingmix

In de marketingmix staat product voor de eigenschappen van een product of dienst. Ook hiervoor geldt dat voor het ene bedrijf dit onderdeel van de marketingmix belangrijker is dan voor het andere. Bij bedrijven die veel aan research & development uitgeven zal product een belangrijker onderdeel zijn van de marketingmix dan een bedrijf dat in commodities handelt. Marketing kan veel winst behalen door ogenschijnlijk homogene producten te differentiëren. Denk aan de ‘vernieuwde formules’ bij shampoo, maar ook aan winter- en zomerbanden in plaatst van één soort band.

Verpakking kan ook gezien worden als onderdeel van een product en dient dus ook in dit onderdeel van de marketingmix behandeld te worden.

Promotie in de marketingmix

Promotie is de laatste van de 4 P’s in de marketingmix die we hier behandelen. Er zijn talloze manieren hoe een product gepromoot kan worden. In de marketing onderscheiden we twee type promotie. 1) above the line marketing en 2) below the line marketing.

Bij above the line marketing moet je denken aan massa-communicatie zoals adverteren in verschillende media. Dit soort reclame is vooral gericht op het vergroten van de naamsbekendheid van een product (ook wel branding genoemd).

Below the line marketing is promotie die er vooral gericht is op meer verkopen. Denk dan aan acties, in store promotie, flyeren, direct mailings. Voor niche producten zal vooral below the line marketing worden toegepast.

De 7P marketingmix voor diensten van Booms & Bitner

We hebben net de 4 P’s uit de marketingmix van McCarthy besproken. McCarthy bedacht de 4P’s in 1960. Sinds die tijd hebben vele marketeers varianten op de 4 P’s bedacht. Een van de bekendste aanvullen op de marketingmix van McCarthy is het 7 P model van Booms & Bitner uit 1981. Booms & Bitner waren van mening dat de 4 P’s moesten worden uitgebreid omdat er te weinig rekening werd gehouden met de dienstensector.

Booms & Bitner voegde de volgende drie P’s toe aan de marketingmix:

  • People
  • Physical evidence
  • Proces

Booms & Bitner voegde People toe aan de marketingmix. De People staat natuurlijk voor mensen, maar ook voor Personeel. Een zeer groot gedeelte van de westerse economie draait om services, waarbij personeel een zeer belangrijke rol speelt in de beleving van de service en de prijs die een consument er voor over heeft om van een service gebruik te maken. Verder kan personeel door middel van service waarde toevoegen aan een product.

Physical evidence, oftewel fysiek bewijs. Omdat een dienst niet tastbaar is, is het moeilijk om te bewijzen wat de waarde van de dienst is. Een bedrijf dat een dienst biedt zal dan ook proberen fysiek bewijs te leveren dat de dienst een bepaalde waarde vertegenwoordigd. Het meest concrete voorbeeld van fysiek bewijs is een referentie van een tevreden klant.

Waar in de marketingmix met 4 P’s het product zelf het fysieke bewijs is van de kwaliteit van een product, heb je dat bij een dienst uiteraard niet. Vandaar dat Booms & Bitner meenden dat fysiek bewijs een zeer belangrijk onderdeel is van de marketingmix van diensten.

De derde extra P van Booms & Bitner staat voor Proces. Met proces doelen Booms & Bitner op Customer relationship management (CRM) en het hele proces omtrent de aankoop van een dienst. Het proces geeft de afnemer een bepaald gevoel bij de dienst. Een goed proces verhoogt de klanttevredenheid en voegt daarom waarde toe. Dit is de reden dat Booms & Bitner proces als 7e P toevoegde aan de marketingmix.

Meer managementmodellen: