Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Confrontatiematrix

Confrontatiematrix maken – De confrontatiematrix is een methode die je toepast nadat je een SWOT analyse hebt gemaakt. In de SWOT analyse heb je de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes geïdentificeerd. In de confrontatiematrix ga je deze conclusies tegen elkaar afzetten. De confrontatiematrix is de stap tussen de SWOT analyse en het maken van een strategie.

In dit artikel geven we voorbeelden hoe je een confrontatiematrix uitwerkt en leggen we je stap voor stap uit hoe je een confrontatiematrix moet maken. Ook vertellen we hoe je de conclusies kunt trekken waaruit je een strategie kunt formuleren.

Ga je een confrontatiematrix maken, dan kun je beginnen met dit lege voorbeeld:

Confrontatiematrix voorbeeld leeg
Confrontatiematrix voorbeeld leeg

Confrontatiematrix maken

Zoals je in bovenstaand voorbeeld kunt zien zet je al je kansen en bedreigingen op de horizontale as. Op de verticale as plaats je de sterktes en zwaktes. Ga niet al de conclusies in de matrix zetten, maar geef iedere conclusie een nummer. Je kunt de matrix door één persoon laten invullen, maar sterker wordt hij als je dit door meerdere stakeholders laat doen. Daar is deze methode ook op gebaseerd. Verderop leggen we alternatieve methodes uit als je de confrontatiematrix alleen invult.

  • Ga je een confrontatiematrix maken, dan moet je niet vergeten dat de kansen en bedreigingen externe factoren zijn die je niet kunt beïnvloeden. De interne sterktes en zwaktes wel.
  • Per externe kans en externe bedreiging ga je drie cijfers geven (1, 2 en 3 punten, dus 6 punten in totaal).
  • Je bekijkt de eerste kans, en kijkt welke sterkte of zwakte hier het belangrijkste voor is deze geef je een 3. De op één na belangrijkste sterkte of zwakte geef je een 2. De op twee na best aansluitende een 1.
  • Vervolgens ga je naar kans nummer 2. Je herhaalt deze exercitie tot je de matrix helemaal hebt ingevuld.

De ingevulde confrontatiematrix voor één persoon kan er als volgt uitzien:

Confrontatiematrix
Confrontatiematrix maken: ingevuld voorbeeld.

Confrontatiematrix maken met meerdere personen

De kans is groot dat je de SWOT analyse met meerdere stakeholders, bijvoorbeeld in een brainstorm, hebt gemaakt. Dan spreekt het ook voor zich dat je de confrontatiematrix door alle belanghebbenden laat invullen. Daar leent deze methode zich uitstekend voor. Sterker nog, de confrontatiematrix wordt er alleen maar sterker door. 

Je kunt de verschillende personen hem gewoon laten invullen en alle scores daarna bij elkaar optellen. Doordat je meer data hebt krijg je duidelijkere ‘winnaars’. Zie hieronder hoe een ingevulde confrontatiematrix er uit kan komen te zien als hij door vier personen is ingevuld. Per kans of bedreiging heb je dan niet zes, maar 24 punten te verdelen:

Confrontatiematrix ingevuld

Confrontatiematrix maken: alternatieve methoden

De methode waarbij per persoon maar 6 punten per kans of bedreiging mag worden gegeven, is uitermate geschikt om meerdere belanghebbenden de confrontatiematrix te laten invullen. Het nadeel ervan is echter dat als maar één iemand hem invult de scores nogal gelijkmatig verdeeld zijn. Er zijn een paar oplossingen te verzinnen waardoor je wel duidelijkere winnaars krijgt. De eerste oplossing is dat je een ruimere schaal neemt. Bijvoorbeeld dat je een score mag geven die tussen de 0 en de 5 ligt, en dat je geen maximaal aantal punten per kans of bedreiging aanhoudt.

De tweede mogelijkheid is dat je per kans of bedreiging een wegingsfactor hangt. Ook hiervoor is het verstandig om de wegingsfactor door stakeholders te laten bepalen. Kies hier bijvoorbeeld de belangrijkste drie, en geef die een wegingsfactor maal van 4, 3 of 2.

Resultaten uit de confrontatiematrix analyseren

Het spreekt voor zich dat de sterktes en zwaktes met de hoogste punten als eerste moeten worden aangepakt en moeten worden omgezet in acties, oftewel strategie!

  • De bedreigingen en zwaktes (het vak rechtsonder) met hoge scores moeten zo spoedig mogelijk geëlimineerd worden. Je bent als bedrijf ergens actief waar veel bedreigingen zijn, én je bent er niet erg goed in. Verstandig zou misschien zijn je helemaal niet op dit vlak te begeven.
  • De sterktes en bedreigingen (vak rechtsboven) met hoge scores moet je verdedigen en jezelf de vraag stellen of je je sterktes kunt gebruiken om bedreigingen te elimineren.
  • De zwaktes en kansen (vak linksonder) met hoge scores moet je verbeteren. Dit vraagt investeringen. Je moet je afvragen of de investering het waard is.
  • Sterktes en kansen (vak linksboven) met hoge scores moet je in investeren om het maximale er uit te halen.

Wat dat betreft heeft de analyse van de confrontatiematrix veel weg van de BCG matrix.

Lees dit artikel als je meer wil weten over het maken van een SWOT analyse.

Meer managementmodellen: