Zoek
Sluit dit zoekvak.

DESTEP analyse

De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf geen invloed op hebben, maar kunnen wel van belang zijn voor de bedrijfsvoering.

DESTEP staat voor Demografisch, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek. De bedoeling van DESTEP analyse is dat je al deze zes onderwerpen kort behandelt. Per onderwerp kan je kort de kansen en bedreigingen benoemen. De belangrijkste kansen en bedreigingen kan je opnemen in een SWOT analyse.

We behandelen de zes onderdelen van de DESTEP analyse hier kort.

DESTEP analyse
Overzicht van de DESTEP analyse

Demografische factoren in DESTEP analyse

Demografische factoren zijn uiteraard zeer belangrijk voor de bedrijfsvoering. In dit onderdeel van de DESTEP analyse bekijk je hoe groot en potentieel interessant de markt is. Zaken waar je naar moet kijken zijn:

 • hoeveel mensen wonen er (de populatie)
 • wat is de leeftijdsopbouw
 • wat is het gemiddelde inkomen
 • wat is het besteedbare inkomen (mensen kunnen wel veel verdienen, maar hoeveel belasting moeten ze betalen)

Uiteraard hou je deze factoren van dit onderdeel van de DESTEP analyse tegen jouw bedrijf aan, en kijkt hoe groot jouw potentiële doelgroep is.  Verder kijk je of er kansen zijn, bijvoorbeeld een hoog gemiddeld inkomen (of laag als je een discounter in de markt wil zetten), of een bedreiging zoals een dalende bevolking door vergrijzing.

Economische factoren in DESTEP analyse

Bij economische factoren in DESTEP analyse bekijk je de staat van de economie van het land of gebied dat je analyseert. Uiteraard kijk je naar de huidige staat van de economie, maar je moet ook op zoek gaan naar eventuele bedreigingen en kansen, dus kijk ook hoe de economie het in het verleden heeft gedaan.

 • is er hoog- of laagconjunctuur?
 • wat is de inflatie?
 • is er veel werkloosheid?
 • wat is de overheidsschuld?
 • wat zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van het land?

Sociaal-culturele factoren in DESTEP analyse

Niet iedere consument is hetzelfde. Ook krijgen consumenten steeds meer macht. Het onderdeel van DESTEP analyse waarin je de sociaal-culturele factoren van een markt onderzoekt wordt daarom steeds belangrijker.

Sociaal-culturele factoren waar je in DESTEP analyse kan kijken zijn bijvoorbeeld:

 • Waarden en normen die er gelden
 • Gemiddeld opleidingsniveau
 • Religie (en hoe streng die wordt nageleefd)
 • Subculturen
 • Chauvinistische gevoelens

Voor een kledingmerk kan het bijvoorbeeld heel belangrijk zijn dat mensen modebewust zijn. Voor een biermerk kan religie een heel belangrijke factor zijn om mee te wegen of een markt wel of niet interessant is om te betreden. Als je als nieuwkomer een bekend nationaal merk wil gaan beconcurreren in een sterk chauvinistisch land, dan kan je als bedrijf een probleem hebben.

Technologische factoren in DESTEP analyse

Technologische factoren in DESTEP analyse zijn bijvoorbeeld de staat van de telecom-infrastructuur. Als je bijvoorbeeld een webwinkel wil starten in een land waar ze zeer traag internet hebben, is dit misschien geen goed idee. Als je ICT diensten wil gaan outsourcen is dit ook een belangrijk onderdeel om rekening mee te houden. Ook de infrastructuur van de energievoorziening is een factor om serieus te onderzoeken.

Verder ga je kijken of de techniek die nodig is om jouw bedrijf in deze markt te starten aanwezig is. Dus is de kennis aanwezig om bijvoorbeeld een fabriek te realiseren of moet alle kennis uit het buitenland worden gehaald.

Daarnaast is het verstandig om te kijken hoe snel de technologie zich ontwikkelt.

Ecologische factoren in DESTEP analyse

Bij dit onderdeel van DESTEP analyse ga je kijken naar omgevingsfactoren positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Voor toerisme of landbouw zijn een stabiel klimaat of mogelijke natuurrampen bijvoorbeeld een belangrijke factor om te bekijken. Ook voor een verzekeraar is dit een belangrijk punt van DESTEP analyse om te analyseren.

Daarnaast is het uiteraard van belang dat het product dat je op de markt wil brengen niet heel slecht is voor het milieu. Wil je een grote fabriek neerzetten, dan moet bijvoorbeeld ook de infrastructuur aanwezig zijn om je afval op een juiste manier te kunnen verwerken.

Politieke factoren in DESTEP analyse

Politieke factoren vormt de laatste, maar zeker niet het minst belangrijke onderdeel van DESTEP analyse. Ten eerste dien je te kijken of het politieke klimaat stabiel is. Andere zaken die je kan analyseren zijn:

 • huidige wetgeving (b.v. privacywetgeving)
 • wijzigingen in de wet die te maken hebben met de bedrijfsvoering. Denk dat bijvoorbeeld aan het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek en de impact dat dit heeft op b.v. een makelaar
 • wegvallen van subsidies. Iets waar veel tech-bedrijven de impact van zullen voelen

Ook bij dit laatste onderdeel maak je DESTEP analyse maak je je kansen en bedreigingen op, waarna je een conclusie van je belangrijkste bevindingen kan trekken. Zoals hierboven ook gemeld kan je ervoor kiezen de belangrijkste kansen en bedreigingen uit de DESTEP analyse in een SWOT analyse te zetten.

DESTEP analyse vs PEST e.a. uitbreidingen

DESTEP is eigenlijk een uitbreiding op de bekende PEST analyse. De DESTEP analyse is uitgebreid van Ecologisch en Demografisch. Sommige voegen nog de L van legal (wetgeving) toe, maar wetgeving behandel je in DESTEP analyse over het algemeen onder ‘politiek’.

Meer managementmodellen: