Zoek
Sluit dit zoekvak.

SWOT analyse

De SWOT analyse is een van de meest gebruikte managementmodellen die er is. Bij iedere bedrijfskundige HBO en WO opleiding zit deze analyse wel in het pakket, en dat is niet zonder reden. Hoewel de SWOT analyse al lang geleden is ontwikkeld, is het nog steeds een ijzersterk model. SWOT staat voor:

 • Strengths (sterktes)
 • Weaknesses (zwaktes)
 • Opportunities (kansen)
 • Threaths (bedreigingen)
 

Zoals de afkorting al verraadt, helpt het model om te analyseren welke externe kansen en bedreigingen en welke interne sterktes en zwaktes je als bedrijf hebt. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe je een SWOT analyse maakt. We leggen per onderdeel uit waar je op moet letten en geven voorbeelden. Veel succes met het maken van jouw analyse.

Inhoud

SWOT analyse

Hieronder beschrijven ieder onderdeel en geven we per onderdeel een aantal voorbeelden wat je hier zou kunnen neerzetten. Ook laten we zien hoe je vanuit de SWOT analyse uiteindelijk strategie kunt bepalen. Veel managers kiezen ervoor om eerst een confrontatiematrix te maken voordat ze de SWOT analyse omzetten in beleid.

Interne sterktes (strengths) bij een SWOT analyse

De eerste S van SWOT staat voor Strengths (sterktes). Hierin ga de sterke punten van het bedrijf, product of dienst benoemen. Belangrijk is om te onthouden dat dit de interne sterktes zijn. Je gaat dus kijken waar jouw kracht ligt ten opzichte van je concurrenten.

Een SWOT analyse voorbeeld van sterktes zou kunnen zijn:

 • Gepatenteerde innovaties
 • Een hele sterke verkoopafdeling
 • Superieure operations
 

Strategie vanuit sterktes in de SWOT analyse maken

Kies uit alle sterktes die je hebt geïdentificeerd de belangrijkste drie tot vijf, en neem deze op in je SWOT analyse. Vanuit de SWOT ga je de strategie bepalen. De strategie wat betreft je sterktes moet erop gericht zijn om deze unieke eigenschappen te behouden of er optimaal van te profiteren. Een voorbeeld van een maatregel die je zou kunnen nemen vanuit bovenstaande voorbeelden is de verkoopprijs verlagen. Door de superieure operations is het wellicht mogelijk. Door de sterke verkoopafdeling is het mogelijk dat er nog meer marktaandeel gewonnen kan worden.

Interne zwaktes (weaknesses) bij een SWOT analyse

De W in SWOT staat voor weaknesses. Dit onderdeel gaat over de interne zwaktes ten opzichte van de concurrentie. Zwaktes zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

 • Hoog verloop van personeel
 • Achterstand in techniek
 • Lage klanttevredenheid
 • Slechte bereikbaarheid

Strategie vanuit zwaktes maken

Nadat je de belangrijkste drie tot vijf zwaktes in je SWOT analyse hebt geïdentificeerd is het de bedoeling dat je maatregelen bedenkt die deze interne zwaktes gaan verbeteren. Heb je een hoog verloop van personeel, dan zou onderdeel van de strategie kunnen zijn dat je gaat investeren in je HR beleid.

Externe kansen (opportunities) in een SWOT analyse

De O in SWOT staat voor opportunities. In dit onderdeel geef je de belangrijkste externe kansen voor het bedrijf, afdeling, dienst of product neer dat je analyseert. Voorbeelden van kansen die je in je SWOT analyse zou kunnen opnemen zijn:

 • Groeiende economie
 • Nieuwe technologische ontwikkelingen die aansluiten bij de activiteiten van het bedrijf
 • Nieuwe subsidies
 • Concurrentie die het moeilijk heeft

Strategie vanuit kansen maken

Uiteindelijk kies je de drie tot vijf belangrijkste kansen en die neem je op in je SWOT analyse. Hoewel het uiteraard externe invloeden zijn waar je zelf geen invloed op kunt uitoefenen, kan je wel maatregelen nemen om de externe kansen te verzilveren. Als er bijvoorbeeld nieuwe technische ontwikkelingen zijn zou je in je strategie kunnen opnemen dat je een aparte business unit wil starten om hier op in te spelen.

SWOT analyse voorbeeld

Externe bedreigingen (threats) in een SWOT analyse

De laatste T in SWOT staat voor treats. In dit onderdeel behandel je de externe bedreigingen waar het bedrijf, afdeling, dienst of product mee te maken kan gaan krijgen. Voorbeelden van externe bedreigingen in een SWOT analyse zijn bijvoorbeeld:

 • Een krimpende economie
 • Nieuwe toetreders in de markt (bijvoorbeeld vanuit het buitenland)
 • Veranderende wetgeving
 • Stijgende grondstofprijzen

Strategie vanuit bedreigingen maken

Uiteindelijk kies je de belangrijkste drie tot vijf bedreigingen. In de strategie die je vervolgens gaat neerzetten ga je maatregelen bedenken die ervoor zorgen dat de hier geïdentificeerde bedreigingen zo veel mogelijk geëlimineerd worden. Bij een krimpende economie zou bijvoorbeeld een onderdeel van de strategie kunnen zijn dat je in de kosten gaat snijden, of juist een nieuwe markt gaat betreden om krimp te voorkomen.

De SWOT analyse in vier vragen

Kansen
Wat zijn de 5 grootste externe kansen voor mijn bedrijf?
Bedreigingen
Wat zijn de 5 grootste externe bedreigingen voor mijn bedrijf?
Sterktes
Wat zijn de 5 sterkste punten van mijn bedrijf?
Zwaktes
Wat zijn de 5 zwakste punten van mijn bedrijf?

Confrontatiematrix maken

Nadat je de SWOT analyse hebt gemaakt, kun je nog een stap verder gaan en de resultaten tegen elkaar afzetten in een confrontatiematrix. In de confrontatiematrix ga je de interne zaken (dus de sterktes en de zwaktes) afzetten tegen de externe zaken (dus de kansen en bedreigingen). In de confrontatiematrix ga je dus eigenlijk de volgende vier vragen beantwoorden:

 • Welke sterktes van mijn bedrijf en kansen in de markt geven mij het grootste voordeel?
 • Welke interne zwaktes moeten we elimineren om ervoor te zorgen dat geen belangrijke externe kansen laten schieten?
 • Wat is de belangrijkste externe bedreiging en kunnen we onze interne sterktes gebruiken om deze bedreiging het hoofd te bieden?
 • Kunnen we onze zwaktes elimineren om te voorkomen dat externe bedreigingen werkelijkheid worden?
 

De confrontatiematrix is een vrij uitgebreide methode. Daarom hebben we ervoor gekozen er een apart artikel aan te wijden. Lees hier meer over de confrontatiematrix.

Waar kun je een SWOT voor gebruiken?

De SWOT analyse kun je op veel verschillende manieren inzetten.  In dit artikel gaan we vooral in op het gebruik in het bedrijfsleven, maar deze methode is op veel meer situaties van toepassing denk aan:

 • Afdeling – maak een analyse ten opzichte van andere afdelingen of  concurrenten
 • Dienst – analyseer jouw dienst ten opzichte van concurrenten
 • Product – analyseer jouw product ten opzichte van concurrenten
 • Persoonlijk – analyseer je eigen (professionele) gedrag ten opzichte van anderen

Voorbereiding op SWOT analyse maken

Als voorbereiding op de SWOT analyse kun je verschillende andere managementmodellen gebruiken. Voor een goede externe analyse kan je bijvoorbeeld gebruik maken van Michael Porter zijn vijf krachten model of de DESTEP analyse. De conclusies van je externe analyse kan je in je kansen en bedreigingen van je SWOT analyse zetten.

Een goed model dat je kan gebruiken om een interne analyse te maken is bijvoorbeeld Michael Porter zijn Value chain of het McKinsey 7S model. De belangrijkste conclusies zet je in de sterktes en zwaktes van je SWOT analyse.

Een andere methode om tot een goede SWOT analyse te komen is door middel van een brainstorm. Vorm een focusgroep met bijvoorbeeld de belangrijkste stakeholders en schrijf voor alle vier de onderdelen van de SWOT analyse zo veel mogelijk punten op. Maak uiteindelijk een keuze wat per onderdeel de 3 tot 5 belangrijkste punten zijn en neem die op in de SWOT