Zoeken
Sluit dit zoekvak.

7S model

Het McKinsey 7S model is een managementmodel om een interne analyse te maken. McKinsey stelt dat je de interne organisatie van een bedrijf kan verdelen in 7 hoofdonderdelen (factoren). Bij een optimale bedrijfsvoering zijn al deze 7 factoren in evenwicht.

In dit artikel geven we een uitgebreide uitleg en een uitwerkt 7S model. Bij ieder onderdeel geven we een voorbeeld. Ook leggen we uitgebreid uit hoe je het 7S model kunt gebruiken en er zelf een analyse mee kunt uitvoeren.

Inhoud van dit artikel

7s model
7s model McKinsey voorbeeld

Het 7S model van McKinsey bevat de volgende onderdelen

3 harde factoren: 4 zachte factoren:
– Systeem – Shared values
– Strategie – Stijl
– Structuur – Skills
  – Staff

Hieronder geven we bij iedere factor uit het 7S model een korte uitleg en een voorbeeld.

Uitleg harde factoren 7S model

Harde factoren in het 7S model zijn makkelijker om te identificeren en te veranderen dan de zachte factoren waar we het straks over gaan hebben. Harde factoren zijn zaken die je kan bedenken en uitvoeren, zoals het maken een strategisch plan, de organisatie in kaart brengen, formele processen uitwerken en communicatiesystemen uitrollen.

7S model harde factor 1 – Systeem

Met systeem wordt in het McKinsey 7S model de operations van een bedrijf bedoeld. Hier wordt bedacht welke processen en taken er nodig zijn om de producten of diensten te kunnen leveren. Hier valt ook informatietechnologie zoals CRM, documentmanagement en financiële software onder.

7S model voorbeeld vragen om het systeem te analyseren:

 • Wat zijn de belangrijkste (ICT) systemen binnen de organisatie?
 • Hoe worden deze bijgehouden? Worden ze structureel gemonitord en regelmatig geëvalueerd?
 • Welke interne processen worden er aangehouden en wordt dit ook gedocumenteerd?

7S model harde factor 2 – Strategie

Een van de sterke en revolutionaire onderdelen van het 7S model is dat strategie niet in het midden is geplaatst, maar dat het slechts één van de 7 factoren is. Met strategie worden eigenlijk de toekomstplannen van het bedrijf bedoeld. Belangrijk bij strategie is dat er duidelijke keuzes gemaakt worden (focus). Het uiteindelijke doel van strategie moet zijn dat je een competitief voordeel op je concurrenten behaald.

7S model voorbeeld vragen om de strategie te analyseren:

 • Wat is de strategie?
 • Hoe willen jullie je doelen bereiken?
 • Hoe gaan jullie met concurrentie om?
 • Zijn jullie voorbereid op veranderingen in vraag?

7S model harde factor 3 – Structuur

De factor structuur gaat over hoe het bedrijf is ingericht. Hoe ziet het organogram er uit? Hier wordt bepaald welke afdeling verantwoordelijk is voor welk proces en wie aan wie rapporteert.

7S model voorbeeld vragen om de structuur van een organisatie te analyseren:

 • Hoe is het bedrijf ingedeeld?
 • Hoe is de hiërarchie binnen de organisatie (wie rapporteert aan wie en klopt dit)?
 • Hoe werken verschillende afdelingen met elkaar samen?
 • Hoe worden projecten binnen de organisatie ingericht?
 • Worden beslissingen centraal of decentraal geregeld? Is dit zoals het zou moeten zijn?

Uitleg zachte factoren 7S model

De 4 zachte factoren die in het 7S model benoemd worden zijn moeilijker om te vatten, en daarom ook moeilijker om te beïnvloeden. De zachte factoren hebben vooral te maken met de bedrijfscultuur. Dit zijn zaken die alleen zijn te beïnvloeden en niet kunnen worden opgelegd. De zachte factoren zijn volgens de makers van het 7S model minstens zo belangrijk als de harde factoren waar we het hier boven over hadden.

7S model zachte factor 1 – Shared values

Shared values, oftewel gedeelde waarden gaat over de bedrijfscultuur die er binnen het bedrijf heerst. Binnen dit onderdeel hoort ook de visie van het bedrijf. De shared values staan in het midden van het 7S model en dat is niet voor niets gedaan. Het idee hierachter is dat de centrale waarden binnen een bedrijf invloed hebben op alle andere facetten. Een bedrijf is opgezet met een bepaald denkbeeld (visie) van de oprichters. Dit straalt door naar alle delen van het bedrijf. Veranderen de centrale waarden, dan heeft dit invloed op alle factoren binnen het bedrijf.

7S model voorbeeld vragen om de shared values van een organisatie te analyseren:

 • Wat zijn de gedeelde waarden van de organisatie, is er een visie?
 • Is deze visie ook bekend bij alle medewerkers, en hoe is dit geborgd?
 • Hoe is de cultuur binnen de organisatie?
 • Is er een inclusie en diversiteitsbeleid?
 • Is inclusie en diversiteit geborgd in het management?
 • Komen de gedefinieerde visie en waarden van de organisatie overeen met de werkelijkheid?
 • Houdt het management zich ook aan de gedeelde waarden en visie?

7S model zachte factor 2 – Staff

De factor staff gaat over de medewerkers van het bedrijf. In dit onderdeel van het 7S model wordt dus het Human resource (HR) beleid van een organisatie besproken. HR beleid gaat bijvoorbeeld over wat voor profiel mensen je aanneemt, hoe je personeel motiveert, traint en beloont.

7S model voorbeeld vragen om de het personeelsbeleid van een organisatie te analyseren:

 • Wat voor competenties en specialisaties zijn er binnen het team of de organisatie beschikbaar?
 • Missen we competenties binnen het team of organisatie?
 • Wat is het verloop binnen de organisatie?
 • Hoe staat het met de personeelstevredenheid?
 • Hoe is de verdeling man / vrouw (dit heeft overlap met bovenstaand inclusieviteitsbeleid)?

7S model zachte factor 3 – Stijl

Dit onderdeel gaat over de stijl van het management. Voorbeeldvragen zijn bijvoorbeeld: Is de stijl van leidinggeven top-down of bottom-up? Is de sfeer binnen het bedrijf informeel, of formeel en hiërarchisch. Je zou ook kunnen vragen of personeel coöperatief of competitief naar elkaar is. Heerst er een bonuscultuur, of zijn medewerkers erg behulpzaam naar elkaar?

Dit zijn allemaal zaken die hun invloed hebben op hoe personeel binnen een organisatie functioneert. Ook heeft het zijn invloed op wat voor medewerkers je als bedrijf aantrekt.

7S model zachte factor 4 – Skills

Skills, oftewel vaardigheden gaat over de vaardigheden die in de organisatie beschikbaar zijn. Wat zijn de sterke punten van de organisatie?

7S model voorbeeld vragen om de vaardigheden die binnen een organisatie beschikbaar zijn te identificeren:

 • Wat voor verschillende opleidingen heeft het personeel?
 • Zijn er projecten waarbij unieke vaardigheden van pas zouden komen?

Waar en wanneer gebruik je het 7S model?

Het 7S model gebruik je om een interne analyse te maken. Dat kan een analyse zijn van een bedrijf, maar uiteraard kan je er ook een afdeling of zelfs een project mee analyseren.

Het idee achter het McKinsey 7S model is dat alle 7S-en in balans zijn. Past een van de 6S-en niet bij de rest, dan heeft dit een negatieve invloed op de bedrijfsvoering. Ik zeg 6S-en en niet 7, want als de middelste S (Shared values) verandert, dan heeft dit invloed op alle andere S-en.

Bij veranderprojecten kan het 7S model worden ingezet als framework, om te voorkomen dat de organisatie uit balans raakt. Voorbeelden van veranderprojecten zijn: reorganisaties, fusies en overnames, de ingebruikname van een nieuw systeem etc. Met het 7S model van McKinsey kan je een zogeheten ‘Gap analyse’ maken. Je kijkt naar de huidige situatie, en vergelijkt die met de situatie waar je naar toe wil. Nadat problemen zijn geïdentificeerd kunnen deze worden aangepakt. Na verloop van tijd voer je de analyse opnieuw uit om te kijken of de problemen inderdaad verholpen zijn.

7S model voorbeeld matrix

Zoals we hier boven al aangaven is het van belang dat alle 7 factoren in het 7S model met elkaar in balans zijn. Als je het 7s model uitwerkt is het dan ook handig om alle factoren even tegenover elkaar te zetten. Daarom hebben we onderstaande matrix voor je gemaakt. Deze matrix is een werkblad dat je kunt gebruiken om het 7S model snel helemaal uit te werken.

  Values Strategie Structuur Systemen Stijl Staff Skills
Values X            
Strategie   X          
Structuur     X        
Systemen       X      
Stijl         X    
Staff           X  
Skills             X

Achtergrond van het 7S model

Het 7S model werd eind jaren 70 ontwikkeld door de consultants van McKinsey. McKinsey is een van de meest toonaangevende consultancybureaus ter wereld. Tom Peters heeft ook meegewerkt aan het model, en het gebruikt in zijn mega bestseller In search of excellence.