Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Ansoff matrix

De Ansoff matrix (of Ansoff model) is een managementmodel uit 1957. Het is ontwikkeld door de Russisch/Amerikaanse econoom Igor Ansoff. De Ansoff matrix kan gebruikt worden om de groeistrategie van een bedrijf te bepalen. Het geeft een bedrijf vier mogelijke strategieën die ze kunnen volgen.  

In dit artikel geven we een uitleg van de Ansoff matrix. Per onderdeel geven we een voorbeeld hoe je het model gebruikt. Volgens de Ansoff matix kun je als bedrijf kiezen uit vier groeistrategieën, te weten:

  • Marktpenetratie
  • Productontwikkeling
  • Marktontwikkeling
  • Diversificatie
 

De matrix maakt onderscheid tussen het ontwikkelen van nieuwe producten en bestaande producten op een andere manier inzetten. Daarnaast laat het je nadenken of je meer uit bestaande klanten wilt halen, of je beter op nieuwe klanten kunt richten.

Inhoud van dit artikel

Ansoff matrix
Voorbeeld Ansoff matrix

Marktpenetratie in de Ansoff matrix

Marktpenetratie gaat er van uit dat je een bestaande markt met een bestaand product gaat betreden. Als je de markt al betreden hebt, ga je proberen om meer van het bestaande producten te verkopen. Dit kun je doen door klanten bij je concurrenten weg te snoepen.

Kies je als bedrijf voor de strategie van marktpenetratie, dan kan een strategie zijn dat je de focus legt op sales en markting. Je zal door de inzet van verkopers en/of goede marketing moeten proberen een stuk van het marktaandeel van anderen af te pakken. Je kunt er ook proberen om efficiënter te werken dan de concurrenten, waardoor je het product voor een lagere prijs kunt aanbieden.

Een voorbeeld van marktpenetratie: je besluit een loodgietersbedrijf te starten. Er zijn al honderden loodgieters in Nederland die dezelfde dienst aanbieden. 

Voorwaarde voor de strategie van marktpenetratie is dat je nu nog een klein marktaandeel hebt, dus dat er nog veel valt te winnen. Zijn de marges in de markt al laag of heb je al een groot marktaandeel, dan kan je beter voor een van de andere drie strategieën uit de Ansoff matrix kiezen.

Productontwikkeling in de Ansoff matrix

Kies je als bedrijf voor de productontwikkeling-strategie in het Ansoff model, dan houdt dat in dat je als bedrijf nieuwe producten voor een bestaande markt gaat ontwikkelen.

Een voorbeeld van een productontwikkeling-strategie is wanneer je de gaming-markt betreedt. Er zijn al veel aanbieders van games voor b.v. de Playstation of de Xbox. Maar jij kunt als nieuwe speler natuurlijk ook een game uitbrengen en proberen aan de man te brengen. 

Het ontwikkelen van een nieuw product op een bestaande markt vergt vaak wel veel investeringen. Je moet immers een product ontwikkelen dat nog niet bestaat én je moet het opnemen tegen gevestigde concurrenten. 

Door productontwikkeling kan je er als producent ook voor zorgen dat bestaande klanten geen noodzaak hebben om naar een concurrent over te stappen. Een voorbeeld hiervan is Mora die regelmatig nieuwe snacks op de markt brengt.

Kies je als bedrijf voor een strategie van productontwikkeling dan speelt innovatie een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. Hier zou je dan ook de focus op moeten leggen. Daarnaast spelen sales en marketing een belangrijke rol omdat je de markt op het bestaan en de voordelen van jouw nieuwe product moet wijzen. 

Marktontwikkeling in de Ansoff matrix

Met marktontwikkeling doelt de Ansoff matrix op met je huidige producten of diensten andere klanten aan te spreken. Dit kan je bijvoorbeeld doen door met de prijs van het product te spelen. Een B2B software fabrikant zou bijvoorbeeld een uitgeklede versie van haar product voor een lagere prijs aan consumenten of kleine bedrijven kunnen aanbieden.

Je kunt jouw product natuurlijk ook in een ander land gaan verkopen, waar het nog niet wordt verkocht (stoopwafels in Dubai of kroketten in de Verenigde Staten). 

Voor diensten is dit vaak eenvoudiger te realiseren dan voor producten. Daar zal toch vaak meer aan aangepast moeten worden. Een voorbeeld hiervan is Apple. Eerst kwamen ze met de iPod, een duur apparaat voor de echte liefhebber van muziek (de early adaptors). Door ook een goedkopere iPod shuffle op de markt te brengen boort Apple een nieuwe groep klanten aan die ook van muziek houden, maar minder bereid is hier een premium prijs voor te betalen.

Je kan als bedrijf ook de andere kant op ontwikkelen. Automerk Toyota bracht het premium merk Lexus op de markt om juist een hoger marktsegment te bereiken.

Diversificatie in de Ansoff matrix

De meest riskante strategie in de Ansoff matix is de strategie van Diversificatie. Dit houdt in dat je een nieuw product voor een nieuwe klanten gaat ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is bovengenoemde iPad van Apple. Deze strategie is riskant omdat je eerst moet afwachten of er ook daadwerkelijk vraag naar het product is. Daarnaast kan de wet van de remmende voorsprong gelden. Slaat het concept aan, dan bestaat het risico dat de concurrent jouw product verbetert en de markt verovert. Phillips heeft hier in het verleden veel last van gehad. Die hebben bijvoorbeeld ooit de CD ontwikkeld, maar uiteindelijk zijn ze weggeconcurreerd door o.a. Sony. 

Voordeel is uiteraard wel dat je ook direct een leidende voorsprong op je concurrenten kut pakken. Daarnaast heb je de mogelijkheid om aan premium pricing te doen. Dit is vaak ook nodig om de ontwikkelkosten terug te verdienen.

Een nadeel van diversificatie is vaak dat je eerst het product moet uitleggen, en daarna pas kunt verkopen. Het is makkelijker om een product te verkopen dat consumenten al kennen.

Meer over de Ansoff matrix

De Ansoff matix is een model dat strategische beslissers binnen een bedrijf kan helpen de koers van een bedrijf te bepalen. Het is typisch een model dat gebruikt wordt als de belangrijkste producten van een bedrijven in de fase van volwassenheid van de product lifecycle komen. De Ansoff matrix is ook goed te gebruiken wanneer je een bedrijf wil starten.

Aan de Ansoff matrix verwante modellen zijn de Waardeposities van Treacy & Wiersema en de Generic strategies van Michael Porter.