Zoek
Sluit dit zoekvak.

Externe analyse

In de externe analyse van een bedrijfsplan of scriptie ga je alle externe factoren die invloed kunnen hebben op de strategie van een bedrijf analyseren. In dit artikel geven we aan uit welke onderdelen een externe analyse kan bestaan en welke managementmodellen je uit kunt kiezen.

Meestal ga je in de externe analyse onderzoeken wat de concurrentie in de markt is. Het ideale model om dit te doen is het vijf krachten model van Michael Porter. Dit model laat je niet alleen naar directe concurrenten kijken, maar ook naar substituten. Als je een analyse maakt voor dagblad de Telegraaf, dan is een direct concurrent de Volkskrant. Maar je bent erg kortzichtig als je een substituut zoals nieuws op de radio, TV of op Nu.nl niet in je analyse meeneemt. Daarnaast helpt het je te kijken of er snel concurrenten kunnen opstaan of niet, en hoe je positie is ten opzichte van klanten en leveranciers. Een fantastisch model om een concurrentieanalyse te maken.

Macro-omgeving analyseren

Nadat je met behulp van het vijf krachten model de concurrentiekracht van een bedrijf hebt onderzocht is het belangrijk om ook nog even naar de macro-omgeving van het bedrijf te kijken. Er zijn namelijk altijd krachten waar je als bedrijf geen enkele invloed op kunt hebben, maar essentieel zijn voor het succes van een bedrijf. Hiervoor kun je de DESTEP analyse gebruiken.

Je kunt nog zo’n goed businessmodel hebben, maar als de economie in elkaar zakt, dan kan dit je bedrijf ernstig schaden. Hetzelfde geldt voor veranderende wet- en regelgeving of een onstabiel politiek klimaat.

Ga een stap verder voor een beter cijfer

Stel je schrijft dit businessplan voor je scriptie, dan raden we aan om altijd een extra stapje te nemen. Zelf vind ik het altijd heel sterk als je binnen de DESTEP bij Economische factoren een extra analyse maakt waarbij je bijvoorbeeld de percentuele groei van de branche van de afgelopen zeven jaar opzoekt bij het CBS, en dit afzet tegen de percentuele groei van de conjunctuur. Zo kun je de conclusie trekken of een branche sneller of juist langzamer reageert op conjuncturele schommelingen. Een belangrijk gegeven als je in een branche wil investeren.

Bedenk voor jezelf welke gegevens nou echt van toegevoegde waarde voor jouw opdrachtgever zijn, en probeer binnen de modellen die je als basis gebruikt voor je externe analyse aparte analyses te maken.

Conclusie van de externe analyse

Nadat je de twee modellen hebt uitgewerkt kun je vaak een goede conclusie trekken. Zet de positieve kansen die hebt geïdentificeerd in de SWOT analyse bij Opportunities, en de negatieve externe bedreigingen bij Threaths. De conclusies uit je interne analyse zet je in de SWOT bij Strenghts en Weaknesses.

Uiteindelijk kun je in de algehele conclusie een confrontatiematrix maken, waarin je alle positieve en negatieve factoren uit je interne- en externe analyse tegen elkaar zet.

Heel veel succes bij het maken van je externe analyse!

Bekijk alle managmentmodellen:

Marketingmodellen

 

Salesmodellen

Begrippen